header pic

A Kaposvári Egyetem, a Pannon Egyetem és a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. szakmai hálózatot alkotva, fejleszteni kívánja agrár- és élelmiszer-tudományi K+F+I+O hátterét. Cél a szervezeti szintű (együtt)működés javítása, képzési, oktatási, kutatási programok profiltisztítása és fejlesztése, a külföldi hallgatói vonzó képesség növelése, közös mentorszolgáltatások és karrierszolgáltatások fejlesztése. A projekt keretében sor kerül egy kistérség-fejlesztési programra, és az együttműködés hatékonyságát mérő mutatók kidolgozására, illetve a mérést lehetővé tevő IT információs rendszerek fejlesztésére.

Tevékenységek

A projekt elérendő céljai összefoglalóan: a szervezeti szintű együttműködés megvalósítása, hatékonyságnövekedés a résztvevő szervezeteknél, képzési és kutatási programok fejlesztése, külföldi hallgatók számának növelése, hallgatói szolgáltatások fejlesztése, komplex térségfejlesztés. A célok eléréséhez szükséges tevékenységeket, résztevékenységekre bontva, a következő alfejezet tartalmazza.

A projekt során a konzorciumi tag intézmények szervezeti szintű (együtt)működésének javítása, hatékonyságnövelése történik meg: a projekt révén javul a résztvevő két felsőoktatási intézmény irányítási- és menedzsmentrendszereinek hatékonysága, illetve a menedzsmentet támogató IT rendszerek (oktatási rendszer) is fejlesztésre kerülnek (szervezeti átalakítás, szervezetfejlesztés mellett). A szervezetfejlesztéseken túl a következő szakterületeken kerülnek alprojektek végrehajtásra:

  • Fontos feladata a pályázatnak a képzési, oktatási és kutatási programok fejlesztése, a teljes lineáris képzési rendszer fejlesztése az élelmiszertudományi és részben a gasztronómiai területeken, továbbá sor kerül az alapképzés gyakorlati rendszereinek megerősítésére. 172 tananyag kidolgozása, e-learning adaptálása történik meg.
  • Sor kerül a gyakorlati képzési lehetőségek bővítésére (Magyarországon és külföldön egyaránt), belső gyakorlóhelyek közös fejlesztésére, korszerűsítése, szükség szerint racionalizálására, állami és piaci szereplőkkel közösen működtetett gyakorlati képzési lehetőségek fejlesztésére.
  • Fontos szakmai modul a végrehajtás során a két felsőoktatási intézmény külföldi hallgatói vonzó képességének növelése és nemzetközi kapcsolataiknak bővítése.
  • Együttműködésen alapuló mentorszolgáltatások fejlesztésére is sor kerül a projekt keretében, a létrejövő hallgatói szolgáltatások a két felsőoktatási intézménybe felvételt nyert halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók beilleszkedését, lemorzsolódásának megakadályozását szolgálja a mentor-, koordinátori és tanácsadói valamint tréningszolgáltatások fejlesztése.
  • Az intézményközi és ágazati együttműködésen alapuló karrierszolgáltatás fejlesztésére is sor kerül, a már meglévő egyetemi rendszerek és szervezetek összekapcsolásával és továbbépítésével.
  • Egy alprojekt keretében komplex kistérségi, felsőoktatási együttműködés/fejlesztési projekt lebonyolítására kerül sor LHH térségben.
  • Új egységes tanulmányi rendszer kerül bevezetésre.

A felsorolt fejlesztési alprojekteket képzők képzésére irányuló programok kísérik, amelyek keretében 182 fő képzése történik meg. Végezetül cél az előző pontokhoz kapcsolódó szervezeti hatékonysági mutatók kidolgozása, a mérést értékelést és elemzést lehetővé tevő rendszerek létrehozása, fejlesztése, annak érdekében, hogy a végrehajtás után a kimeneti- és eredménymutatók tovább követhetők legyenek.

Infoblokk3 ESZA

uszt logo rgb

 

 

 

© 2013 | Minden jog fenntartva | Kaposvári Egyetem | Pannon Modell